نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم ترفیع پایهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
آیین نامه اجرائی رساله دکتریبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
آیین نامه اجرایی رساله دانشجویان دوره دکتری تخصصیآیین نامه اجرایی رساله دانشجویان دوره دکتری تخصصی
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
بخشنامه هیات علمی(تبدیل وضعیت استخدامی)*برای مشاهده کلیک نمایید.*فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
پیوست ۲ آیین نامه ارتقافرم های اعضای هیات علمی دانشکده
تبدیل وضعیت استخدامی*برای مشاهده کلیک نمایید.*فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
تشویق مقالات اعضای هیات علمیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
تقاضانامه برگزاری اردوها و بازدید های دانشجویی (تایپ شود)فرم ها و آیین نامه های آموزشی
جدول همپوشان مقالاتفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
روش ارزیابی کیفی رساله دکتری تخصصیبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری