نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم ترفیع پایهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم مستندات سخنرانی برگزار شدهفرم انجمنهای علمی
فرم بازدید (پژوهشی)فرم بازدید
فرم پروژهفرم های پژوهشی
فرم شرکت در مسابقات داخلیفرم انجمنهای علمی
فرم درخواست انجمنفرم انجمنهای علمی
فرم درخواست برگزاری همایش داخلی سمینارفرم انجمنهای علمی
فرم قرارداد کار برای مدت و مورد معینفرم انجمنهای علمی
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه - کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
آیین نامه اجرائی رساله دکتریبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
شیوه نامه اجرائی آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوستهبخشنامه های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد