آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست تعیین استاد مشاور برای پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم داوریفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پروپوزال
فرم تعیین ارزش مقاله دانشجو کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم اعلام آمادگی از پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
صورتجلسه نهایی ارزشیابی از پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تعهد نامه عدم ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشدفرم تعهد نامه عدم ارائه مقالات
فرم اعلام آمادگی برای ارائه پایان نامهفرم اعلام آمادگی برای ارائه پایان نامه