آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تأیید شرکت در جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه - کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست تعیین استاد مشاور برای پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم داوریفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پروپوزال
فرم تعهد نامه عدم ارائه مقاله دانشجویان کارشناسی ارشدفرم تعهد نامه عدم ارائه مقالات
فرم اعلام آمادگی برای ارائه پایان نامهفرم اعلام آمادگی برای ارائه پایان نامه