نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم ترفیع پایهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
بخشنامه هیات علمی(تبدیل وضعیت استخدامی)*برای مشاهده کلیک نمایید.*فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
پیوست ۲ آیین نامه ارتقافرم های اعضای هیات علمی دانشکده
تبدیل وضعیت استخدامی*برای مشاهده کلیک نمایید.*فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
تشویق مقالات اعضای هیات علمیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
جدول همپوشان مقالاتفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
شناسنامه علمی عضو هیت علمی پژوهشیفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
شیوه نامه ترفیع ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
شیوه نامه ترفیع ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
فرم ۰۲۴ و ۰۲۵فرم های اعضای هیات علمی دانشکده(تنظیم نشده)
فرم ۱.۲.۳.۴فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم استعلام حقوق و مزایافرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم جفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم جایگزینی اساتیدفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم درخواست وام پس اندازفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
فرم درخواست وام ضروریفرم های اعضای هیات علمی دانشکده