نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم ترفیع پایهفرم های اعضای هیات علمی دانشکده
مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم (ب) اطلاعات پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشدفرم (ب) اطلاعات پایان نامه
فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدفرم پیشرفت پروژه
موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۱فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
موارد لازم جهت اخذ نمره مقالهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۲فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
نمونه گزارش ایرانداکفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم صلاحیت عمومی ۳فرم های اعضای هیات علمی دانشکده
آیین نامه اجرائی رساله دکتریبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
شیوه نامه اجرائی آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوستهبخشنامه های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد
شیوه نامه دانشجویان دکتریبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
فرم طرح تحقیق رساله دکتری پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
شیوه نامه اجرائی تحصیل دانشجویان دوره دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
فرم پیشرفت رساله دانشجویان دکترای پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور
روش ارزیابی کیفی رساله دکتری تخصصیبخشنامه های دانشجویان دوره دکتری
مقررات دوره دکتری آموزشی - پژوهشیفرم ها و آیین نامه های آموزشی
فرم اعلام آمادگی برای ارائه و اعلام نمره سمینارفرم ها و آیین نامه های آموزشی
قابل توجه دانشجویان محترم دکتری پژوهش محورفرم های دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور