صدور مجوز تخصیص سهمیه های دوره کارآموزی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تابستان ۹۷

مجوز تخصیص سهمیه‌‌های کارآموزی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۱)

حفاری و استخراج نفت

۲

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۲)

حفاری و استخراج نفت

 

تابستان سال ۱۳۹۷

ظرفیت پذیرش کارآموز در مدیریت اکتشاف برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

مهندسی نفت

۲ نفر

 

 

 

 

  1. شرایط پذیرش کارآموز در مدیریت اکتشاف:
  • دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه‌های کارآموزی، سال آخر تحصیلی.
  • حداقل ۱۱۰ واحد درسی را گذراندن باشند.

 

 

آدرس شرکت مذکور: تهران- شمال شرقی میدان شیخ بهائی- ابتدای خیابان سئول- خیابان خدامی