مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

 

مجوز

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۲

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۳

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۴

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۵

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۶

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۷

۱۲۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۸

۱۷۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۹

۱۱۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۱۰

۱۳۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۱۱

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۱۲

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

۱۳

۱۵۳

کارشناسی پیوسته

شیمی کاربردی

---

۱۴

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۵

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۱۶

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱۷

۱۱۷

کارشناسی پیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات

---

۱۸

۱۱۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

۱۹

۱۱۱

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

۲۰

۱۱۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

۲۱

۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر

---

۲۲

۱۹۹

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات

۲۳

۲۰۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم‌های کامپیوتری

۲۴

۱۰۴

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی عمران

عمران

۲۵

۱۰۷

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

---

۲۶

۱۲۰

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرایی عمران

(کارآموزی ۱)

---

۲۷

۱۲۰

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرایی عمران

(کارآموزی ۲)

---

۲۸

۱۴۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران

عمران

۲۹

۱۴۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

آب

۳۰

۱۴۰

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران

عمران

 

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی شیمی

۳ نفر

۲

شیمی کاربردی

۲ نفر

۳

مهندسی کامپیوتر

۲ نفر

۴

مهندسی فناوری اطلاعات

۲ نفر

۵

مهندسی عمران

۲ نفر

۶

مهندسی برق

۱ نفر

۷

مهندسی مکانیک

۱ نفر

 

آدرس شرکت: شهر ری- جاده قدیم قم- خیابان بهشتی- نرسیده به باقر شهر