صدور مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت شرکت آفتاب عصر جدید ارتباط سال ۹۶

مجوز

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت آفتاب عصر جدید ارتباط

سال ۱۳۹۶

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۲

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۳

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

---

 

 

ظرفیت پذیرش کارآموز برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

جنسیت

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی مکانیک

مرد

تابستان ۳ نفر

۲

مهندسی مکانیک

مرد

نیمسال اول ۳ نفر

۳

مهندسی مکانیک

مرد

نیمسال دوم ۳ نفر

 

آدرس شرکت مذکور:

تهران- مجیدیه شمالی- بالاتر از میدان بهشتی- جنب بانک شهر پلاک ۱۴- واحد ۶