صدور مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت حفاری استوان کیش

مجوز

سهمیه های دوره کارآموزی

شرکت حفاری استوان کیش

تابستان سال ۱۳۹۶

نیمسال‌های اول و دوم ۱۳۹۶

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۲

۱۳۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۳

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۴

۱۲۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۵

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۶

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۷

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۸

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۹

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۱)

حفاری و استخراج نفت

۱۰

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۲)

حفاری و استخراج نفت

۱۱

۱۱۱

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

۱۲

۱۱۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

۱۳

۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

---

۱۴

۱۱۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

۱۵

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۱۶

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۷

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۸

۵۱۱

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

---

۱۹

۵۵۵

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی حسابداری

---

 
  • ارائه مستندات جهت پذیرش کارآموز به شرکت حفاری استوان کیش:
  • اصل مجوز کارآموزی از دانشگاه
  • اصل و کپی کارت دانشجویی
  • اصل و کپی ملی
  • اصل و کپی برگه انتخاب واحد
  • دانشجویان محترم توجه نمایید: محل کارآموزی شرکت حفاری استوان کیش در دفتر تهران است.

آدرس شرکت: تهران- خیابان ظفر- بعد از خیابان شمس تبریزی- پلاک ۱۴۸- طبقه ۴ و ۵

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت حفاری استوان کیش برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی برق

تابستان ۱۰ نفر

۲

مهندسی برق

نیمسال اول ۱۰ نفر

۳

مهندسی برق

نیمسال دوم ۱۰ نفر

۴

مهندسی نفت

تابستان ۱۰ نفر

۵

مهندسی نفت

نیمسال اول ۱۰ نفر

۶

مهندسی نفت

نیمسال دوم ۱۰ نفر

۷

مهندسی مکانیک

تابستان ۱۰ نفر

۸

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۱۰ نفر

۹

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۱۰ نفر

۱۰

مهندسی کامپیوتر

تابستان ۱۰ نفر

۱۱

مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۱۰ نفر

۱۲

مهندسی کامپیوتر

نیمسال دوم ۱۰ نفر

۱۳

مدیریت صنعتی

تابستان ۱۰ نفر

۱۴

مدیریت صنعتی

نیمسال اول ۱۰ نفر

۱۵

مدیریت صنعتی

نیمسال دوم ۱۰ نفر

۱۶

علمی کاربردی حسابداری

تابستان ۱۰ نفر

۱۷

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال اول ۱۰ نفر

۱۸

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال دوم ۱۰ نفر