مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

 

مجوز سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

نیمسال‌های اول و دوم ۱۳۹۵

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۲

۱۳۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۳

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۴

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۵

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۶

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۷

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۸

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۹

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۰

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۱

۱۱۱

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار

۱۲

۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر

---

۱۳۶

۱۱۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار

۱۴

۱۱۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

سخت‌افزار

۱۵

۱۷۰

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

۱۶

۱۷۳

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم‌ها

۱۷

۱۷۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی

۱۸

۱۷۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

---

۱۹

۵۱۱

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

---

 

 

 

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی برق

نیمسال اول ۱۵ نفر

۲

مهندسی برق

نیمسال دوم ۱۵ نفر

۳

مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۱۵ نفر

۴

مهندسی کامپیوتر

نیمسال دوم ۱۵ نفر

۵

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۱۵ نفر

۶

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۱۵ نفر

۷

مهندسی صنایع

نیمسال اول ۱۵ نفر

۸

مهندسی صنایع

نیمسال دوم ۱۵ نفر

۹

مدیریت صنعتی

نیمسال اول ۱۵ نفر

۱۰

مدیریت صنعتی

نیمسال دوم ۱۵ نفر

 

 

آدرس شرکت مذکور:

تهران - خ انقلاب - خ لاله زارنو - بین کوشک و منوچهری - کوی مصباح کریمی - ساختمان ۱۴- واحد ۱۰