مجوز تخصیص سهمیه­ های دوره کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران

مجوز

سهمیه‌ های دوره کارآموزی

شرکت ملی حفاری ایران

نیمسال‌ اول ۱۳۹۵

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۱)

حفاری و استخراج نفت

۲

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۲)

حفاری و استخراج نفت

۳

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۴

۱۱۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۵

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۶

۱۲۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۷

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۸

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۹

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۱۰

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۱۱

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۱۲

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۳

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۴

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۱۵

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

۱۶

۱۷۰

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

۱۷

۱۷۳

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم

۱۸

۱۷۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی

۱۹

۱۷۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

---

 

شرایط پذیرش دانشجو در شرکت ملی حفاری ایران:

  • اولویت اختصاص سهمیه‌های دوره کارآموزی با دانشجویان شاغل در شرکت مربوطه و فرزندان شاغلین می‌باشد.
  • سایر دانشجویان واجد شرایط کارآموزی می‌توانند از تاریخ ۲۳/‏۰۸/‏۹۵‬ لغایت ۰۳/۰۹/۹۵ جهت اخذ تأییدیه لازم از شرکت و دریافت مجوز کارآموزی به محل تحصیل خود مراجعه نمایند.
  • از دانشجویانی که موافقت مکتوب از اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت، جهت گذراندن دوره کارآموزی را کسب ننموده‌اند، ‌ خودداری گردد.

ظرفیت پذیرش کارآموز برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی نفت

با توجه به شرایط پذیرش

دانشجو در شرکت ملی حفاری ایران

۲

مهندسی برق

۳

مهندسی شیمی

۴

مهندسی مکانیک

۵

مهندسی صنایع

 

آدرس شرکت مذکور: اهواز – بلوار پاسداران – بالاتر از میدان فرودگاه