مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

مجوز

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۲

۱۱۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۳

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۴

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۵

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۶

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۷

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۸

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۹

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۰

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۱

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۱۲

۱۵۳

کارشناسی پیوسته

شیمی کاربردی

---

۱۳

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

 

نیمسال‌های اول و دوم ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی برق

نیمسال اول ۷ نفر

۲

مهندسی برق

نیمسال دوم ۷ نفر

۳

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۲ نفر

۴

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۲ نفر

۵

مهندسی شیمی یا شیمی کاربردی

نیمسال اول ۱ نفر

۶

مهندسی شیمی یا شیمی کاربردی

نیمسال دوم ۱ نفر

 

آدرس شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم: کیلومتر ۷ جاده ملارد