مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت ملی گاز ایران

 

مجوز

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت ملی گاز ایران

نیمسال‌های اول و دوم ۱۳۹۵

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۲

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

۳

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۴

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۵

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط پذیرش کارآموز در شرکت ملی گاز ایران:

  1. دانشجویان فعال و کوشا
  2. معدل ۱۷ به بالا
  3. مسلط به زبان انگلیسی

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت ملی گاز ایران برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی شیمی

نیمسال اول ۶ نفر

۲

مهندسی شیمی

نیمسال دوم ۶ نفر

۳

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۳ نفر

۴

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۳ نفر