مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مجوز

سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

نیمسال‌های اول و دوم ۱۳۹۵

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۲

۱۱۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۳

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۴

۱۲۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۵

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۶

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۷

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۸

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۹

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۱۰

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۱

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۲

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۱۳

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

 

 

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی شیمی

نیمسال اول ۴ نفر

۲

مهندسی شیمی

نیمسال دوم ۴ نفر

۳

مهندسی برق

نیمسال اول ۲ نفر

۴

مهندسی برق

نیمسال دوم ۲ نفر

۵

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۲ نفر

۶

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۲ نفر

 

آدرس شرکت مذکور: میدام ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهائی شمالی- شماره ۱۴۴