مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت نفت ملی ایران

 

مجوز

سهمیه‌ های دوره کارآموزی

شرکت ملی نفت ایران

نیمسال‌ اول ۱۳۹۵

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۵۵۵

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی حسابداری

---

۲

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۱)

حفاری و استخراج نفت

۳

۱۶۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی نفت (کارآموزی ۲)

حفاری و استخراج نفت

۴

۱۱۱

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم‌ افزار

۵

۱۱۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم‌ افزار

۶

۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

---

۷

۱۱۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

 
  • شرایط پذیرش کارآموز در شرکت مذکور:
  •  

 

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت ملی نفت ایران برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال اول ۳ نفر

۲

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال اول ۳ نفر

۳

مهندسی نفت

نیمسال اول ۲ نفر

۴

مهندسی نفت

نیمسال دوم ۲ نفر

۵

مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۱ نفر

۶

مهندسی کامپیوتر

نیمسال دوم ۱ نفر

 

آدرس شرکت مذکور:

خیابان طالقانی- بعد از پل حافظ- طبقه هشتم اداره آموزش (خانم غفرانی)