اخبار و اطلاعیه های پژوهشی

اطلاعیه برگزاری اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی را از اینجا دانلود کنید.

اطلاعیه برگزاری اولین کنگره مدیران علمی و دوره تخصصی آموزش فناوری نانو را از اینجا دانلود کنید.

اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی آنلاین آشنایی با محتوا و نحوه جستجو در بانکهای اطلاعاتی EBSCO, OVID توسط موسسه آموزشی نسیم ایمان را از اینجا دانلود کنید.