ریاست مجتمع فنی و مهندسی

 

1-مشخصات فردی :

نام : قدرت الله

نام خانوادگی : محمدی

نام پدر :رضا

شماره شناسنامه : 18160

محل کار : تهران خ پیروزی- بلوار ابوذر- پل چهارم خ 45 متری آهنگ دانشکده فنی و مهندسی گروه معدن

شماره تلفن:33722831  داخلی گروه معدن

2-وضعیت استخدامی:

عضو هیات علمی رسمی قطعی استادیار پایه 28-

رییس مجتمع فنی و مهندسی

3-سوابق  علمی و تحصیلی :

لیسانس : زمین شناسی (دانشگاه تبریز)

فوق لیسانس :زمین شناسی شاخه رسوب شناسی و سنگ رسوبی (دانشگاه تهران)

دکتری:زمین شناسی شاخه رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دکتری)- و ژئو شیمی

4-عناوین و موضوع رساله ها :

کارشناسی : بررسی (سنگ های کربناته ) سازند قم در منطقه لاری تبریز

کارشناسی ارشد :سنگ شناسی سازند مبارک و بررسی ژئو شیمیائی مواد آلی آن در منطقه مبارک آباد.

دکتری:بررسی محیط رسوبی واحدها کرتاسه در ایران مرکزی با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ارزیابی

ژئو شیمیائی مواد آلی در مناطق خور و بیابانک و گلپایگان.

5-سوابق آموزشی :

5-1-دانشگاه تبریز (مدعو) از سال 67-65  تدریس در آزمایشگاه فسیل شناسی

5-2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (مدعو) از سال 71-70 تدریس کانی شناسی و بلور سنگ شناسی و

 فسیل شناسی

5-3-دانشگاه بوعلی سینا  همدان (مدعو)از سال 72-70 تدریس رسوب شناسی محیط رسوبی سنگ رسوبی-آزمایشگاه رسوب شناسی زمین شناسی نفت زمین شناسی تحت  الارضی .

5-4-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مدعو) از سال 88-74 تدریس زمین شناسی مهندسی- مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

5-5-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (هیئت علمی رسمی قطعی ) از سال 89-72 و  ادامه دارد تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - کانی شناسی نوری ژئو شیمی و طراحی پروژه های ژئو شیمیایی اکتشاف بازدید زمین شناسی برداشت زمین شناسی 1و2 زمین شناسی مهندسی مصالح ساختمانی و آزمایشگاه فرسایش و حمل مواد جامد

6-سوابق پژوهشی:

الف-طرحهای پژوهشی :

6-1-بررسی سنگ شناسی وژئو شیمی مواد آلی سازند کربونیفر در منطقه مبارک آباد سال 71- 69 در دانشگاه تهران با همکاری مرکزی هشتم شرکت نفت

6-2-ارزیابی توان هیدورکربورزائی واحدهای کرتاسه در ایران مرکزی و بررسی محیط رسوبی آنها- سال 77-74  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران جنوب باهمکاری  پژوهشگاه صنعت نفت

6-3-تعیین ساختگاه  (site selection)پروژه صنعتی زمینکو در شیراز -سال 75-74 در کارخانه صنعتی زمینکو

6-4-بررسی و کشف معادن سیلیس ورس در زرین دشت سمنان- سال 69-67 در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

6-5-بررسی کانی زایی  با رسم نقشه زمین شناسی 25000/1 کوه گوجه ساوه -سال 82-81 در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

6-6-برداشت و رسم نقشه زمین شناسی 25000/1 روستای ثمرین در جنوب اردبیل سال 82-81 در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

6-7-برداشت  زمین شناسی و رسم نقشه زمین شناسی 25000/1  روستای درود در شمال تهران سال 85-84 در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

6-8-مطالعه میکروسکوبی آهکهای کرتاسه درجنوب تهران برای مواد  اولیه سیمان

سال 86-85 در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

6-9-بررسی و مطالعه رسوب شناسی سنگدانه های معادن و رودخانه کردان برای ساخت بتن سال 86 تاکنون ادامه دارد در مرکز و تحقیق و توسعه ایران فریمکو.

ب: پروژه های دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : برای بیش از 150 نفر ازدانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد  با عناوین ذیل:

6-1- اکتشاف املاح تبخیری در بلایای ؟روست استان یزد .

6-2- اکتشاف معادن سیلیس زرین دشت سمنان .

6-3- اکتشاف معادن باریت در چند نقطه کشور .

6- 4- اکتشاف معادن بنتوئیت و رسهای دیگر .

6-5- اکتشاف منابع هیدروکربوری و نفت و گاز در گلپایگان ، خوانسار و 18 منطقه ایران مرکزی بامطالعه ژئوشیمی موادآلی آن مناطق .

6-6- رسوب شناسی و محیط رسوبی واحدهای کرتاسه در منطقه خوانسار (لایجوند ).

6-7- سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند میلا(بخش 1) در منطقه حسنکدرواقع در کرج

6-8- سنگ شناسی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه در منطقه جنوب شرق تهران .

6-9- سنگ شناسی سازند مبارک و بررسی ژئو شیمی مواد آلی آن در منطقه مبارک آباد.

6-10- بررسی محیط رسوبی واحدهای کرتاسه در ایران مرکزی با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ارزیابی ژئوشیمیایی مواد آلی .

6-11- اکتشاف معادن زغال سنگ در البرز و ایران مرکزی .

6-12- اکتشاف معادن رسوبی (مس ، آهن ، اورانیوم ...).

6-13- اصول پس جوئی و اکتشاف معادن پلایای پتاس و ...

6-14- اصول پس جوئی و اکتشاف معادن پلایای سرلفات سدیم و ...

6-15- ژئو شیمی اکتشاف انواع معادن رسوبی .

6-16- طبقه بندی رسوبات رودخانه لبرود و برآورد مقدار رسوبات وارده به سد شهید شاه چراغی دامغان .

6-17-  طبقه بندی رسوبات رودخانه فینسک و برآورد مقدار رسوبات وارده به سد فینسک .

6-18- بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند زیارت در منطقه مجن شاهرود .

6-19-تحلیل داده های ژئو شیمیایی سنگی برای تفسیر مناطق امید بخش رودبار.

6-20-بررسی ژئو شیمی رسوبی و رسوب شناسی ذخایر پتاس طرود.

6-21- اکتشافات اولیه اندیس زغال منطقه رود سر گیلان و تحلیل نتایج آن .

6-22- اکتشافات عناصر رادیواکتیو و پرتو زای ناریگان یزد.

6-23- اکتشافات ژئو شیمیایی ، ژئوفیزیکی و زمین شناسی منطقه ناریگان یزد .

ج- تالیف کتابها:

  • کتابهای چاپ شده:

6-1- مصالح ساختمانی انتشار سال 81 در مرکز نشر علوم روز .

6-2-زمین شناسی مهندسی کاربردی انتشار سال 84 در مرکز نشر آرون.

6-3-زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی انتشار سال 88 در مرکز نشر شرح.

6-4- مصالح ساختمانی و آزمایشگاه انتشار سال 89 در مرکز نشر شرح .

 6-5- بازدید و برداشت زمین شناسی

  • کتابهای آماده چاپ:

6-1-کانی شناسی نوری

د:مقالات چاپ شده در مجلات و سمینارها :

6-1-شناسایی بایو مارکرها در رسوبات کرتاسه ایران مرکزی - با درجه علمی - پژوهشی در کنفرانس زمین شناسی ایران - مرداد سال 77 چاپ شده مرکز نشر ثمر.

6-2-شناسایی استرانها و هوپانهای موجود در کرتاسه ایران مرکزی با درجه علمی- ترویجی شهریورسال 77- چاپ شده در مجله پژوهشگاه صنعت نفت .

6-3-شناسایی نشانهای شاخص منشاء پختگی ماده آلی و محیط رسوبی رسوبات کرتاسه در خور و بیابانک با روشGC-MS با درجه علمی پژوهشی اسفند سال 78 چاپ شده در مجله علوم پایه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی .

6-4-شناسایی رسها و کاربردهای جدید آن در مهندسی عمران با درجه علمی  - پژوهشی در یازدهمین کنفرانس عمران و معماری آذر سال 79 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

6-5-معرفی بایومارکرهای شاخص و استفاده از آنها در بررسی آلودگی آبها با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس اردیبهشت سال 80 انجمن مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

6-6-روشهای علمی کنترل سیل بوسیله شناسایی اشکال هندسی رودخانه ها با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس بهمن  سال 81 انجمن مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

6-7-زمین شناسی و زلزله در مهندسی عمران با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس آذر  سال 82 انجمن مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

6-8-پاسخهای نوین به شهرسازی کهن با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس آذر 

سال 80-79  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد .

6-9-مطالعه میکروسکوپی و ژئو شیمی سیمان با درجه علمی ترویجی بهمن سال 82 چاپ شده در فصلنامه انجن بتن ایران .

6-10-مطالعه میکروسکوپی (ژئو لوژیکی ) و ژئو تکنیکی سنگ ها با درجه علمی پژوهشی اسفند سال 83 چاپ شده د رمجله علمی پژوهشی زیرساخت شاخه ACI  ایران.

6-11-زلزله و سبک سازی ساختمان با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس بین المللی سال 84 همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمانها در قم .

6-12-زمین لغزش و.... جلوگیری از آن با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس اردیبهشت  سال 84 انجمن مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

6-13-رخسارها و محیط رسوبی واحدهای کرتاسه در منطقه خوانسار با درجه علمی پژوهشی چاپ شده سال 85 در فصلنامه علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

6-14-بررسی و کاربرد محیط رسوبی و رسوب شناسی واحد های کرتاسه در منطقه جنوب  شرق گلپایگان با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس خرداد سال 85 چاپ شده در دومین همایش زمین شناسی و محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

6-15-مطالعه میکروسکوپی واحدهای کرتاسه برای ساخت سیمان با درجه علمی پژوهشی در کنفرانس اسفند سال 86 چاپ شده در سومین همایش زمین شناسی و محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

6-16- شیمی  سیمان (ترجمه ) با درجه علمی مروری چاپ شده در ماهنامه علمی  -تخصصی فناوری سیمان مهر سال 88 مجله شماره 26 سیمان تهران.

6-17- رخسارها واحدهای کرتاسه در جنوب شرق تهران با درجه علمی پژوهشی چاپ شده پاییز سال 88 در فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست شماره 3 .

6-18- ژئو شیمی واکنش های قلیایی سیلکاته و کربناته سنگدانه ها با درجه علمی پژوهشی سخنرانی در آذر سال 88 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

6-19-سیمان و بتن از نگاه زیست محیطی (ترجمه ) با درجه علمی مروری چاپ شده در بهار سال 89 در مجله انجمن بتن ایران شماره 37.

6-20-مطالعه ماکروسکوپی و رسوبشناسی سنگدانه ها برای  ساخت بتن با درجه علمی پژوهشی پذیرفته شده کنفرانس معدن چرخ صنعت در آذر سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

6-21- مطالعه ماکروسکوپی سنگدانه های رودخانه کردان با درجه علمی پژوهشی پذیرفته شده زیرچاپ شماره آینده فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

6-22-رسوب شناسی ماسه های ساحلی خزر با روش ترسیمی (فریدونکنار-رامسر) در فصنامه ی رسوب و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در مرداد ماه سال 1390.

6-23-بررسی اثرات صنایع فولاد بر محیط زیست در همایش چشم انداز فولاد معادن ایران در دی ماه سال 1390.

6-24-طبقه بندی رسوبات رودخانه ای لبرود در مقطع ورودی و میزان برآورد رسوبات وارده به سد شهید شاهچراغی در فصنامه ی رسوب و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در آبان ماه سال 1391.

6-25-برآوردبارکل رسوب رودخانه فنیسک در فصنامه ی رسوب و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در آذر ماه سال 1391.

6-26-تشریح پتروگرافی رسوبات آبرفتی شمال ساختگاه سد باروق درهمایش ملی پژوهش های کاربردی درعلوم ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اردیبهشت ماه1392.

6-27-Mohammadi, Gh, et.al. 2013, Sedimentology and Sedimentary Environment of Mobarak Formation in Haraz area – Mobarakabad village, Iran, Journal of Environmental Treatment Techniques, Volume 1, Issue 1, Pages. 163-167.

6-28-Mohammadi, Gh, et.al. 2014, Facies and sedimentary environment of cretaceous units at north west of Dihuk – Tabas region (Shotori mountain range), JMEAST, ISSN 6(4), pp. 148-152.

6-29-Mohammadi, Gh, 2014, Identification of biomarker parameters of source maturity and depositional environment in cretaceous rocks of Golpayegan area using gas chromatography – mass spectrometry, IOSRJEN, Vol. 04, Issue 03, pp. 13-18.

6-30-Mohammadi, Gh, et.al. 2014, Determining of source rock and its characteristics using organic geo-chemistry derived from parent rock evaluation, separation and columnar and gaseous chromatography on cretaceous units in central iran at khor-biyabanak,

6-31-Mohammadi, Gh, et.al. 2014,, Investigation and usage sedimentary and depositioal environment of creataceous in south, east of Golpayegan area

6-32-Mohammadi, Gh, et.al. 2014,, The eocene – oligocene facieses and sedimentary environments in Sardarreh area, Garmsar,

6-33-Detection of Zones Based on Ore and Gangue using fractal and multivariate analysis in Chah Gaz Iron Ore Deposite, Central Iran 2021

  • ضمنا 12 مقاله دیگر با درجه علمی ISI اضافه شده است.

7-عضویت در مجامع علمی :

7-1- انجمن زمین شناسی ایران همکاری و محقق از سال 76 ادامه دارد در شهر تهران -کشور ایران .

7-2-انجمن علمی صلح سبز ایران - همکاری و محقق از سال 78 ادامه دارد در شهر تهران -کشور ایران.

7-3-انجمن بتن ایران همکاری و محقق از سال 76 ادامه دارد در شهر تهران -کشور ایران.

7-4-انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب موسس ،همکاری و محقق از سال 77 ادامه دارد در شهر تهران -کشور ایران.

7-5-انجن علمی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همکاری و محقق از سال 80 ادامه دارد در شهر تهران -کشور ایران.

7-6-سازمان نظام مهندسی معدن تهران  همکاری و محقق از سال 80 ادامه دارد در شهر تهران -کشور ایران.

7-7-مرکز آموزش علمی-کاربردی ایران فریمکو و مجله ی علمی پژوهشی مکعب آن از سال 1391 و ادامه دارد.

8- تشویق ها و جوائز و نشانها و مدال های دریافتی:

1-استاد نمونه سال 71-70 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

2-استاد نمونه سال 77-76 گروه عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

3-بیش از ده مورد تشویق به علت انجام حسن کار و کارایی در ردههای مختلف مدیریتی از سال 85-81 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .

9-اختراع و ابتکار و ارائه آثار هنری:

9-1-رتبه اول در ساخت بتن با مقاومت بالا از طریق بکاربردن قوانین ماسه سنگها ارائه به انجمن بتن ایران و شاخه آمریکا در ایران ثبت شده در روزنامه های آفرینش و اطلاعات مورخ 30 مهر سال 83 .

10- راه اندازی و تاسیس:

  10-1-راه اندازی آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 74 وادامه دارد 10 -2- راه اندازی کانی شناسی نوری دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 76و ادامه دارد .

10-3-دریافت پروانه اکتشاف معدن از ثمرین اردبیل استان اردبیل.

10-4- دریافت پروانه اکتشاف معدن از خور و بیابانک استان اصفهان .

11-شرکت فعال در مجلات علمی معتبر : 

   11-1-فصلنامه انجمن بتن ایران از سال 78 بعنوان محقق و مترجم و عضو رسمی تاکنون ادامه دارد .

   11-2-فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست از سال 83 بعنوان محقق و مترجم و عضو رسمی تاکنون ادامه دارد.

   11-3-مجله زمین شناسی و معدن از سال 84 تا 86 بعنوان محقق و مترجم و عضو رسمی که فعلاً خاتمه یافته است.

 12-سنوات خدمت مدیریتی (فعالیت در پست های اجرائی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته ):در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به شرح زیر می باشند.

12-1- ریاست دانشکده فنی و مهندسی : سه (3) سال در دوره اول تا سال 1385 و دوره دوم از آذر ماه 1396 تا کنون

12-2- ریاست بخش عمران و معماری : یک (1) سال .

12-3- مدیر گروه عمران آب : یک (1)سال .

12-4- عضو و رئیس بازرسی و نظارت واحد: یک (1) سال .

12-5- رئیس شورای آموزشی دانشکده فنی : یک (1) سال .

12-6- سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر : یک (1) سال .

12-7- عضو شورای برنامه ریزی واحد : یک (1) سال .

12-8- عضو شورای آموزشی واحد :چهار (4) سال .

12-9- نماینده تام الاختیار دو رئیس دانشکده : حدود 2 سال .

12-10- عضو شورای سیاست گذاری همایش آموزش الکترونیک (یک دوره).

12-11- عضو شورای برنامه ریزی و توسعه و تجهیز آزمایشگاههای واحد یک (1) سال.

12-12-بازرس انجمن بتن ایران به مدت 3 سال.

13- شرکت فعال در برگزاری همایشها ، سمینارهای علمی و کارگاهها آموزشی :

13-1-هشتمین همایش جهانی سیستمهای سطوح آبگیر باران سال 76 با دریافت تقدیر نامه

13-2- کاربرد تکنیکهای ژئو شیمی در اکتشاف سال 76 با دریافت نامه شرکت از پژوهشگاه صنعت نفت .

13-3- روشهای تدریس و ارزشیابی سال 75 با دریافت نامه شرکت در دوره به دبیرخانه هیات علمی.

13-4- روشهای ارائه طرح پژوهشی سال 81 با دریافت نامه شرکت در دوره.

13-5-روشهای استفاده از اینترنت سال 79 با دریافت نامه شرکت در دوره.

13-6- تاسیس و راه اندازی انجمن علمی عمران سال 79 با دریافت تقدیر نامه .

13-7-شرکت در کنفرانس عمران و معماری واحد تهران مرکزی در سال 79 و دریافت دیپلم افتخار .

13-8 شرکت در همایش سراسری BBS.

13-9-شرکت در جشنواره عمران سراسر کشور سال  79  و دریافت تقدیر نامه.

13-10- شرکت در برگزاری همایش زغال سنگ گروه معدن واحد تهران جنوب سال 82  و دریافت تقدیر نامه.

13-11- شرکت در دوره فناوری اطلاعات انجن صنایع سال 83 و دریافت تقدیر نامه.

13-12- شرکت در نخستین همایش فراوری مواد معدنی ایران سال 83 و دریافت تقدیر نامه.

13-13- شرکت در همایش علمی نقشه برداری ایران سال 83 و دریافت تقدیر نامه.

13-14- شرکت در همایش انجمن مکانیک ایران سال 84 و دریافت تقدیر نامه.

13-15-شرکت در همایش انجمن عمران واحد تهران جنوب سال 84 و دریافت تقدیر نامه.

13-16- شرکت درهمایش در نهضت تولید علم ،جنبش نرم افزاری سال 84 و دریافت تقدیر نامه.

13-17-شرکت در همایش باشگاه پژوهشگران سال 84 و ارائه سخنرانی راجع به نگهداری پسماندهای

هسته ای و دریافت تقدیر نامه.

13-18-شرکت در دوره کتابخانه دیجیتالی سال 86 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و دریافت گواهینامه.

13-19-شرکت در دوره نحوه نگارش روزمه  سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و دریافت گواهینامه.

13-20-شرکت در دوره آشنایی با آیین نامه های پژوهشی سال 86 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و دریافت گواهینامه.

13-21-شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان واکنش های قلیایی سنگدانه ها در سازه های بتنی سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-22- شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان روشهای نوین ساخت اسکله های دریایی با استفاده کیسون سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-23- شرکت در سخنرانی تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان مفاهیم بتن و اصلاح الگو مصرف سیمان سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-24- شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان راهکارهای کاهش مصرف سیمان سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-25- شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان کارگاه تخصصی بتن پمپی و تازه های آن سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-26- شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان کارگاه تخصصی ملات آماده سبک سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-27- شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان بتن در سد کارون چهار سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-28- شرکت در همایش تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان اولین کنفرانس ملی بتن ایران  سال 87 و دریافت گواهینامه حضور.

13-29- شرکت در همایش تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان دومین کنفرانس ملی بتن ایران  سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-30- شرکت در سخنرانی  تخصصی انجمن بتن ایران با عنوان مقاوم سازی ساختمان سال 88 و دریافت گواهینامه حضور.

13-31- شرکت در همایش تخصصی 16 مهر انجمن بتن ایران طی 4 سال متوالی از سال 89 تا 85 .

13-32- شرکت در همایش زمین شناسی ایران با ارائه مقاله در سال 1392

13-33- شرکت در همایش دانشگاه آزاد اسلامی دماوند با ارئه مقاله در سال 1393

لینک و آیدی سامانه های علمی :   دکتر قدرت الله محمدی

  • ادرس گوگل اسکلار

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BTw0X3EAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7D2d3MVC0TufI8YxL9zZ_s4ywUuwfjr62NNdvJT_VnDFN5O0DzQ3GRAMG_wcFqxYTb2h2QqAvsf6aRhk20jvKIQ6Y94Ql9qnmQRyn-UXUhRdibxAPZFp7nEv2FHyQW0a5AKahb1txokxCnwmjWm-RotWaQ9A

  • آدرس رسیرچ گیت

https://www.researchgate.net/profile/Ghodratollah-Mohammadi

  • شناسه ارسید

  0000-0002-6664-615X

  • ریسرچ آی دی

AAZ-7160-2021