آدرس اینترنتی فرم ها (۱ تا ۱۹)و بخشنامه های دکتری در سایت واحد

۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۲ کد : ۱۶۳۴۵ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۰۴
با توجه به مفاد بخشنامه های سازمان مرکزی به شماره ۷۹۵۳۴/۱۰ مورخ ۹۸/۱۲/۰۷، شماره ۳۳۰۳۸/۳۰ مورخ ۹۹/۰۷/۲۱ و شماره ۴۸۹۲۶/۳۰ مورخ ۹۹/۱۰/۰۶ و با توجه لزوم تغییر فرمهای پژوهشی مقطع دکتری به استحضار میرساند، دستور العمل استفاده از فرمها و نیز کلیه فرمهای مورد نیاز (فرم شماره ۱ الی ۱۹ و سایر)، همچنین بخشنامههای ضروری در سایت پژوهشی واحد، به آدرس ذیل، بارگذاری گردیده است.

نظر شما :