اطلاعیه تقویم امتحانات خارج از ترم نیمسال اول ۹۸-۹۷دانشکده فنی

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۹:۵۱ کد : ۱۳۱۱۴ اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۶۳۷

بسمه تعالی

اطلاعیه تقویم امتحانات خارج از ترم نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشکده فنی و مهندسی

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

محل امتحان

۱

دوشنبه

۱۹/‏۶/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۲

دوشنبه

‏۲۶/‏۶/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۳

دوشنبه

۹/‏۷/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۴

دوشنبه

۲۳/‏۷/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۵

دوشنبه

۷/‏۸/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۶

دوشنبه

۲۱/‏۸/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۷

دوشنبه

۵/‏۹/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۸

دوشنبه

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۹

دوشنبه

۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

۱۰

دوشنبه

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۷

۹:۰۰

ساختمان ۳ اتاق ۳۱۰۵

 

دانشجویان عزیز همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در حلسه امتحانی الزامی می باشد.

 

معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

 


نظر شما :