جدول ساعات حضور هفتگی معاون محترم دانشجویی

تعداد بازدید:۷۴۱

جدول ساعات حضور هفتگی معاون محترم دانشجویی آقای مهندس مسعود یوسفی

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

 

ساعت

روز

۹-۳۰/۷

 

۴۰/۱۰-۱۰/۹

۲۰/۱۲-۵۰/۱۰

۰۰/۱۵-۳۰/۱۳

۳۰/۱۶-۰۰/۱۵

۰۰/۱۸-۳۰/۱۶

۳۰/۱۹-۰۰/۱۸

توضیحات

شنبه

حضور در کلاس

حضور در کلاس

حضور در کلاس

حضور درمعاونت

حضور در کلاس

حضور در کلاس

 

 

یکشنبه

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

 

 

دوشنبه

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور در کلاس

حضور در کلاس

 

 

سه شنبه

حضور در کلاس

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور درمعاونت

حضور در کلاس

حضور در کلاس

 

 

جهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :