صدور مجوز تخصیص سهمیه های کارآموزی شرکت ایران خودرو سال ۹۶

۲۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۸ کد : ۱۲۲۵۴ اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
تعداد بازدید:۶۳۴

 

مجوز سهمیه‌های دوره کارآموزی

شرکت ایران خودرو

سال ۱۳۹۶

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱

۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۲

۱۱۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

الکترونیک

۳

۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق

قدرت

۴

۱۲۹

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

---

۵

۱۲۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

قدرت

۶

۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق

قدرت

۷

۱۲۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

مخابرات

۸

۱۱۴

۱۳۲

۱۷۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق

کنترل

۹

۱۵۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت

۱۰

۱۵۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی شیمی

---

۱۱

۱۵۳

کارشناسی پیوسته

شیمی کاربردی

---

۱۲

۱۳۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

۱۳

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۱)

---

۱۴

۱۰۸

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک (کارآموزی ۲)

---

۱۵

۱۱۷

کارشناسی پیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات

---

۱۶

۱۱۲

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

۱۷

۱۱۱

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

۱۸

۱۱۶

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

ردیف

کد رشته

مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

۱۹

۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر

---

۲۰

۱۷۰

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تولید صنعتی

۲۱

۱۷۳

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها

۲۲

۱۷۴

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی

۲۳

۱۷۵

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

---

۲۴

۵۱۱

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

---

۲۵

۵۵۵

کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی حسابداری

---

 
  • طبق اعلام شرکت ایران خودرو، گواهی پایان کارآموزی دانشجویان را حداکثر تا سقف ۲۷۴ ساعت صادر می‌نماید.

ظرفیت پذیرش کارآموز در شرکت ایران خودرو برای دانشجویان واجد شرایط در جدول فوق

ردیف

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

۱

مهندسی صنایع

نیمسال اول ۶ نفر

۲

مهندسی صنایع

نیمسال دوم ۶ نفر

۳

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال اول ۵ نفر

۴

علمی کاربردی حسابداری

نیمسال دوم ۵ نفر

۵

مدیریت صنعتی

نیمسال اول ۵ نفر

۶

مدیریت صنعتی

نیمسال دوم ۵ نفر

۷

مهندسی برق

نیمسال اول ۴ نفر

۸

مهندسی برق

نیمسال دوم ۴ نفر

۹

مهندسی فناوری اطلاعات

نیمسال اول ۴ نفر

۱۰

مهندسی فناوری اطلاعات

نیمسال دوم ۴ نفر

۱۱

مهندسی کامپیوتر

نیمسال اول ۴ نفر

۱۲

مهندسی کامپیوتر

نیمسال دوم ۴ نفر

۱۳

مهندسی مکانیک

نیمسال اول ۳ نفر

۱۴

مهندسی مکانیک

نیمسال دوم ۳ نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس شرکت ایران خودرو: کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج- درب ۱۸- آقای خسروی


نظر شما :