اطلاعیه جدید تغییرات تاریخ امتحانات نیمسال دوم۹۶-۹۵

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۰ کد : ۱۱۷۱۸ اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۱۳۷۳

باسمه تعالی

با توجه به تغییر تاریخ امتحانات تعدادی از دروس به شرح جدول ذیل، از دانشجویان محترم خواهشمند است نسبت به اخذ پرینت مجدد انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و بررسی تاریخ امتحانات اقدام نموده و در صورت وجود مشکل در اسرع وقت به اداره امتحانات دانشکده فنی و مهندسی مراجعه نمایند.

ردیف

عنوان درس

کد درس

کد کلاس

تاریخ امتحان قبلی درس

تاریخ امتحان جدید

که باید جایگزین تاریخ قبلی شود

روز

جلسه

روز

جلسه

۱

استاتیک

۱۸۳۱

کلیه کدها

۲۰/۰۳/۹۶

اول

۲۰/۰۳/۹۶

چهارم

۲

 

آمار در شهرسازی

۳۸۱۱

کلیه کدها

۲۱/۰۳/۹۶

دوم

۲۱/۰۳/۹۶

چهارم

۳

پردازش رقومی

۲۶۶۶

۱۰۰

۲۵/۰۳/۹۶

اول

۲۵/۰۳/۹۶

چهارم

۴

درک و بیان محیط شهری

۳۸۰۸

کلیه کدها

۲۵/۰۳/۹۶

اول

۲۵/۰۳/۹۶

چهارم

۵

شیمی صنعتی ۲

۷۰۲۵

کلیه کدها

۲۵/۰۳/۹۶

اول

۲۵/۰۳/۹۶

چهارم

۶

ریاضی عمومی

۷۰۵۲

کلیه کدها

۲۵/۰۳/۹۶

اول

۲۵/۰۳/۹۶

چهارم

۷

مبانی شهرسازی

۲۷۲۲

کلیه کدها

۲۸/۰۳/۹۶

دوم

۲۸/۰۳/۹۶

چهارم

۸

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

۳۸۵۰

کلیه کدها

۲۸/۰۳/۹۶

دوم

۲۸/۰۳/۹۶

چهارم

۹

رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت

۷۹۷۶

کلیه کدها

۲۸/۰۳/۹۶

دوم

۲۸/۰۳/۹۶

چهارم

۱۰

کلیه امتحانات روز پنجشنبه مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۹۶‬ به روز سه شنبه مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۹۶‬ انتقال یافت.

۱۱

کلیه امتحانات روز شنبه مورخ ۱۳/‏۰۳/‏۹۶‬ به روز چهارشنبه مورخ ۳۱/‏۰۳/‏۹۶‬ انتقال یافت.

۱۲

کلیه امتحانات جلسه اول روز چهارشنبه مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۹۶‬ به جلسه چهارم همان روز انتقال یافت. (به دلیل مصادف بودن با شبهای قدر و شروع ساعت کاری با تاخیر)

۱۳

کلیه امتحانات جلسه اول روز یکشنبه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۹۶‬ به جلسه چهارم همان روز انتقال یافت. (به دلیل مصادف بودن با شبهای قدر و شروع ساعت کاری با تاخیر)

 

 


نظر شما :